Breng(t)wetenschap in de klas!

Onderzoekend en ontwerpend leren

De wetenschapsknooppunten gaan uit van de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt dus, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

Er bestaan verschillende methodieken voor onderzoekend en ontwerpend leren, zoals de empirische cyclus, het vijfstappenplan of zevenstappenplan. Deze hebben het volgende gemeen:

  1. er is een probleem dat om een oplossing vraagt;
  2. hierna volgt de fase van het observeren of verkennen van het probleem;
  3. dan volgt de fase van het onderzoek doen en daar conclusies uit trekken, of van het ontwerp vervaardigen;
  4. de onderzoeksconclusies (of het ontwerp) worden gepresenteerd;
  5. er vindt een evaluatie (en eventuele verdieping) plaats.

 

Het volgende filmpje laat zien hoe de empirische cyclus in de praktijk kan worden toegepast:

 

Voor verdere informatie, zie ook de website van Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO): www.slo.nl