Breng(t)wetenschap in de klas!

Publicaties

Advies Passend onderwijs boven de streep. Over excelleren in het primair onderwijs

De kwaliteit van onderwijs zou op een andere, ruimere manier moeten worden gemeten. Daarnaast zou het primair onderwijs een programma moeten opzetten om 'excellente' leerkrachten aan te trekken, vergelijkbaar met Eerst de Klas in het voortgezet onderwijs.

Dat zijn twee van de aanbevelingen die het Platform Bèta Techniek doet in dit rapport, opgesteld in samenspraak met een denktank onder voorzitterschap van Hans Adriaansens (voorzitter van de expertcommissie Leading Experts van het Sirius Programma).

Excellentiebevordering in het basisonderwijs richt zich op de maximale ontplooiing van elk talent. Een passend en breed onderwijsaanbod stimuleert kinderen om hun potentie waar te maken en zo tot ‘excellente’ prestaties te komen. Het betreft dan niet alleen taal en rekenen, maar ook andere vakken, zoals wetenschap en technologie, cultuur en sport. Naast kennis gaat het ook om de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden, zoals creativiteit, nieuwsgierigheid, het vermogen om samen te werken en toepassingsvaardigheden.

Schoolteams staan niet alleen voor deze taak, maar delen de verantwoordelijkheid met ouders, gemeenten, maatschappelijke instellingen, bedrijven, kinderopvang en voorschoolse educatie (vve) en collega’s uit het voortgezet en hoger onderwijs. Verder is een belangrijke rol weggelegd voor het ministerie van OCW.

Staatssecretaris Dekker komt dit voorjaar met een Plan van Aanpak Toptalent. Hij laat zich daarbij inspireren door goede ideeën en initiatieven van leraren, leerlingen, ouders en schooldirecteuren zelf. Ook dit advies wordt daarbij betrokken.

Terug naar het overzicht