Breng(t)wetenschap in de klas!

Publicaties

Advies Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs

Wetenschap en technologie moeten veel meer tijd en prioriteit krijgen op de basisschool. Dat is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie veronderstelt.

Meer kinderen zullen voor technische beroepen kiezen als ze vroeg enthousiast worden gemaakt voor dit domein, aldus de Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs.

Om wetenschap en technologie een belangrijker plaats te geven op de basisschool heeft de Verkenningscommissie negen aanbevelingen opgesteld, in opdracht van de PO-Raad en het Platform Bèta Techniek. Het advies is op 13 mei 2013 overhandigd aan beide opdrachtgevers en aan staatssecretaris Sander Dekker (OCW).

Alle kinderen op de basisschool moeten les krijgen in wetenschap en technologie, vindt de commissie. Ze geeft een brede invulling aan wetenschap en technologie. Het gaat om een vakoverstijgende benadering van onderzoekend en ontwerpend leren. Wetenschap en technologie heeft verbindingen met alle vakken, van taal en rekenen tot de meer creatieve vakken. Meer aandacht voor wetenschap en technologie hoeft dus niet ten koste te gaan van de rest van het curriculum.

Klik hier om de publicatie te downloaden. 

Terug naar het overzicht