Breng(t)wetenschap in de klas!

Wetenschapsknooppunten

Een wetenschapsknooppunt is een samenwerkingsverband tussen verschillende basisscholen en een (of meer) universiteit(en). Vaak is ook een pabo bij het knooppunt betrokken. Doel is kinderen enthousiast te maken voor de wetenschap, door kennis uit te wisselen. Inmiddels telt Nederland twaalf van deze knooppunten.

De wetenschapsknooppunten komen voort uit het Orion-programma, dat PBT tussen 2009 en 2012 heeft uitgevoerd. Universiteiten konden toen met overheidssubsidie zo’n knooppunt opzetten. De knooppunten kregen subsidie van PBT en van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).