Breng(t)wetenschap in de klas!

Wetenschapsknooppunt Brabant - TU Eindhoven

Het programma van het Wetenschapsknooppunt Brabant - Eindhoven Brainport bevat drie lijnen: ontwikkelteams, activiteiten en kennisverbreding. Binnen de ontwikkelteams werken leerkrachten uit primair en voortgezet onderwijs samen aan nieuwe didactische en pedagogische kennis. Daarnaast wordt een verbinding gelegd met wetenschappers en experts uit het bedrijfsleven.

Het knooppunt organiseert tal van activiteiten voor kinderen, zowel in de klas als op locatie. Verder doet het knooppunt, samen met Fontys Hogeschool Kind & Educatie, De Nieuwste Pabo, Hogeschool de Kempel en Avans Centrum Onderwijsontwikkeling, onderzoek naar wetenschap en technologie in het onderwijs.

Voor informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jessica van de Ven.

Wetenschapsknooppunt Brabant - TU Eindhoven

Postbus 513

5600 MB  Eindhoven

telefoon: (040) 247 3193

e-mail: j.v.d.ven@tue.nl

website: www.tue.nl/junior