Breng(t)wetenschap in de klas!

PRE-U JUNIOR

 

Het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Twente (Pre-U Junior) zorgt voor de verbinding tussen het basisonderwijs en de wereld van wetenschap en technologie. Samen met basisscholen en andere partners organiseert Pre-U Junior activiteiten en doet onderzoek om de kennis en houding ten opzichte van wetenschap en techniek te verbeteren.

Het knooppunt richt zich op kinderen van 4-12 jaar en op hun leerkrachten en ouders. Pre-U Junior vormt een stevig netwerk met scholen uit de regio, waarbij ook het voortgezet en hoger onderwijs worden betrokken. In de regio wordt samengewerkt met science centra, bedrijfsleven, pabo's, gemeenten en andere partners en op nationaal niveau met andere universiteiten en relevante instellingen.

Voor informatie kunt u contact opnemen via de volgende contactgegevens:

Wetenschapsknooppunt Pre-U Junior

postbus 217

7500 AE  Enschede

telefoon: 053 489 4890

e-mail: pre-u-junior@utwente.nl

website: www.utwente.nl/pre-uwww.onderzoekenmetdeklas.nl