Breng(t)wetenschap in de klas!

Wetenschapsknooppunt Leiden

Het Wetenschapsknooppunt Leiden laat kinderen en jongeren kennismaken met wetenschap. Daarbij wordt samengewerkt met basisscholen en het voortgezet onderwijs. Het Wetenschapsknooppunt zet zich met name in voor de verspreiding van onderzoeksresultaten rechtstreeks in de scholen via wetenschapscommunicatie, lesmateriaal en activiteiten. Onderzoekend leren staat centraal, met uiteraard veel aandacht voor nieuwsgierig zijn, vragen stellen, antwoorden zoeken en zelf onderzoek doen. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met coördinator Hanny Gijsman:

Wetenschapsknooppunt Leiden

telefoon: (071) 527 34 78

e-mail: wetenschapsknooppunt@iclon.leidenuniv.nl

website: www.iclon.leidenuniv.nl/wetenschapsknooppunt.html; www.wetenschapsknooppuntZH.nl (samen met Delft en Rotterdam)