Breng(t)wetenschap in de klas!

Wetenschapsknooppunt Maastricht

Het Wetenschapsknooppunt Maastricht brengt basisonderwijs en wetenschap in Limburg bij elkaar. Het knooppunt is gespecialiseerd in het geven van lezingen en andere activiteiten voor basisschoolleerlingen, zoals het KidzCollege.

Voor informatie kunt u contact opnemen met coördinator Anne Scheepers:

Wetenschapsknooppunt Maastricht

Minderbroedersberg 4-6

Postbus 616

6200 MD  Maastricht

telefoon: (043) 388 25 11

e-mail: anne.schepers@maastrichtuniversity.nl; kidzcollege@maastrichtuniversity.nl

website: www.kidzcollege.nl