Breng(t)wetenschap in de klas!

Wetenschapsknooppunt EUR

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam (WK EUR) biedt leerlingen van 10-12 jaar een warme kennismaking met wetenschap en onderzoekend leren. Daartoe organiseert het kindercolleges op de EUR en geven studenten les op (basis)scholen. Het rechtstreeks contact tussen (aankomend) wetenschappers en leerlingen staat centraal.

Het knooppunt organiseert studiemiddagen en inspiratiebijeenkomsten voor leerkrachten en onderwijsprofessionals. WK EUR is een succesvolle samenwerking tussen de EUR, twee Rotterdamse pabo’s, tientallen basisscholen uit de regio, een wetenschapsmuseum en het bedrijfsleven.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Tilly Schildt-Houben:

Wetenschapsknooppunt EUR

postbus 1738

3000 DR  Rotterdam

telefoon: (010) 408 27 14

e-mail: wetenschapsknooppunt@eur.nl

website: www.eur.nl/wetenschapsknooppunt; www.wetenschapsknooppuntZH.nl (samen met Delft en Leiden)