Breng(t)wetenschap in de klas!

Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht

Het Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht (WKUU) werkt samen met basisscholen, pabo’s, Universiteitsmuseum en faculteiten om wetenschap en basisonderwijs duurzaam met elkaar te verbinden. Door deze samenwerking wordt talentenontwikkeling in het basisonderwijs gestimuleerd, wordt wetenschappelijk onderzoek toegankelijker gemaakt en ontstaat er meer wetenschapscommunicatie gericht op het basisonderwijs.

Voor informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Maarten Reichwein: 

Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht

Lange Nieuwstraat 106

3512 PN Utrecht

telefoon: (030) 253 37 17

mobiel: 06 2478 1927

e-mail: m.reichwein@uu.nl; wetenschapsknooppunt@uu.nl

website: www.uu.nl/wetenschapsknooppunt