Breng(t)wetenschap in de klas!

Wetenschapsknooppunt Wageningen University

Wetenschapsknooppunt Wageningen University (WKWU) werkt samen met leerkrachten, pabo-studenten en wetenschappers aan de ontwikkeling van lesmateriaal. In deze lessen staan de onderzoeksthema’s van Wageningen UR, en onderzoekend leren centraal. Tevens organiseert het WKWU activiteiten voor kinderen, zoals de Kinderuniversiteit en Junior Science Lab. Verder helpt het WKWU scholen, leerkrachten en pabo-studenten die structureel met wetenschap aan de slag willen. Het WKWU is een samenwerking tussen Wageningen UR en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

Voor informatie kunt u contact opnemen met projectleider Margriet Vianen:

Wetenschapsknooppunt Wageningen University

Postbus 17

6700 AA  Wageningen

telefoon: (0317) 482440 (direct) /  (0317) 48 59 66 (algemeen)

e-mail: margriet.vanvianen@wur.nl

website: www.wageningenur.nl/wetenschapsknooppunt