Activiteiten

Ieder wetenschapsknooppunt heeft een eigen activiteitenaanbod, variërend van programma’s gericht op kinderen (kindercolleges, juniorkennisbank, summer school, wetenschapscongressen, junior science lab), leraren en leraren in opleiding (workshops, masterclasses en cursussen onderzoekend en ontwerpend leren, coaching in de klas, teamscholing) en onderzoekers (training communiceren met kinderen, hulp bieden bij vertaling van onderzoek naar lessen/producten voor het onderwijs, ontwikkeling MOOCs).

Daarnaast ontwikkelen de knooppunten materialen voor leraren die helpen om onderzoekend en ontwerpend leren vorm te geven in de klas en publiceren zij in diverse Nederlandse vakbladen over hun werk. Ook op internationaal gebied zijn zij actief, binnen de werkgroep ‘science education’ van het ALLEA netwerk en in Europese projecten op het gebied van onderzoekend leren. Steeds meer producten worden toegankelijk gemaakt in het Engels, waardoor de ‘good practices’ van de knooppunten worden gedeeld met internationale partners en er nieuwe samenwerkingsverbanden en uitwisseling ontstaat.

Op de onderstaande pagina’s vindt u activiteiten gesorteerd op doelgroep: