Contact

Heeft u een vraag over het evenement Alle Scholen Verzamelen?
Neem dan contact op met Rosa Kindt door een mail te sturen naar: info@allescholenverzamelen.nl

Zij komt zo snel mogelijk op je vraag terug!