Zie Alle Scholen Verzamelen

De onderzoekers - Drinkable Rivers

Drinkable Rivers

De Alle Scholen Verzamelen! editie van 2020 en 2021 is in samenwerking met de onderzoekers van Stichting Drinkable Rivers. Stichting Drinkable Rivers werkt aan een wereld met drinkbare rivieren. Een gezonde rivier is het resultaat van een gezonde leefomgeving. De kwaliteit van het water in Nederland is op veel plaatsen onvoldoende, iets waar Drinkable Rivers verandering in wil brengen. Samen met lokale bewoners en scholen monitoren zij stromend, zoet oppervlaktewater. Op deze manier kunnen we zien hoe het gaat met de gezondheid van ons water. Door zelf onderzoek te doen, krijgen bewoners lokaal inzicht in de gezondheid van het water en zien ze wat het belang is van een goede waterkwaliteit.

Elke leerling verzamelt en analyseert samen met het Drinkable Rivers team waardevolle data over de kwaliteit van zoete wateren in Nederland. Het team van Drinkable Rivers bestaat uit initiatiefneemster Li An Phoa, wetenschapper Renata van der Weijden van University College Roosevelt, Marit Bogert en Jan Geleijnse van het Technische Universiteit Delft WaterLab, en Sandra de Vries van PULSAQUA en adviseur van Drinkable Rivers.

Bekijk hieronder de video van Li An Phoa, oprichter van Drinkable Rivers: