Informatie voor scholen

Plastic, Pluis het uit!

Tijdens ASV2023 ga je als school kijken naar de hoeveelheden plastic die los kunnen komen van verschillende stukken kleding. Door met een kledingroller over je kleding te gaan, kun je al een indicatie krijgen van hoeveel plastic je shirt, jas, of ander kledingstuk loslaat.

Op deze dag kan iedere leerling zijn of haar eigen kleding uitpluizen. Alle scholen kunnen hun resultaten doorsturen, waarna de onderzoekers met alle gegevens aan de slag kunnen. De onderzoekers zelf zullen op de dag van ASV ook uitleg geven aan alle klassen die meedoen, waarin zij iets meer vertellen over microplastics en het onderzoek!

We zijn momenteel nog druk bezig om de lespakketten en materialen voor te bereiden, maar hieronder kunt u alvast de basis informatie vinden. Meer volgt spoedig. 

 • Wat kunt u in het ASV lespakket vinden?

  Informatie over het ASV lespakket

  Het voor u samengestelde lespakket bevat PowerPointpresentaties die te zijner tijd te downloaden zijn via de website www.allescholenverzamelen.nl. Ook zullen we een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar maken die duidelijk uitlegt wat de verschillende fasen van het onderzoek zijn dat u met uw leerlingen zult volgen, en bevat de volgende onderdelen: 

  ●      Inhoud: In de inhoud staat kort omschreven waar deze fase/les over gaat. 

  ●      Leerdoelen: Het belangrijkste doel van de lessenreeks is om de leerlingen te leren onderzoeken. Per fase/les staan er diverse vaardigheids- en kennisdoelen centraal. 

  ●      Lesopzet: De lesopzet is een kort overzicht van de les. Daarbij zullen de leerlingen activiteiten doen op een werkblad of in een werkboekje die wij met u zullen delen. 

  ●      PowerPoint en instructie: Voor de les kunt u de bijgeleverde PowerPointpresentatie gebruiken als leidraad. Naast elke slide staat schuingedrukt wat u de leerlingen kunt vertellen en uitleggen en wat de leerlingen gaan doen. 

  De docentenhandleiding is uitgebreid, alle stappen zijn voor u uitgeschreven. Dit betekent dus dat u weinig tot geen tijd hoeft te steken in de lesvoorbereiding (op het lezen van de docentenhandleiding na). 

   

  Zelf downloaden en printen

  U kunt de docentenhandleiding naar wens zelf printen of digitaal gebruiken. We vragen u om zelf de werkbladen en/of werkboekjes voor de leerlingen te printen. Deze kunt u te zijner tijd downloaden via de website www.allescholenverzamelen.nl.

   

  Toegestuurde ASV materialen

  Momenteel zijn we de exacte materiaalkeus nog aan het bestuderen. U krijgt ASV materialen opgestuurd per post. 

  We zullen u vragen om aan het eind van de dag zelf de genomen monsters met kleding vezels weer op te sturen. Daarvoor ontvangt u ook al de benodigde envelop met retourgegevens. 

 • Wat houden de lessen in?

  De inhoud van de lessen

  Het project bestaat uit twee of drie lessen: een of twee (optionele) voorbereidende lessen en een onderzoeksles tijdens de Alle Scholen Verzamelen dag. De voorbereidende lessen kunnen vrij worden gepland een paar weken voorafgaand aan Alle Scholen Verzamelen.

  Ga ervanuit dat u een halve tot hele dag tijdens ASV gebruikt om mee te kunnen doen aan dit onderzoek. 

  We zijn momenteel voor de verschillende niveaus van groep 5, 6, 7 of 8 een lespakket aan het samenstellen, zodat het voor ieder kind en voor elke groep leuk en leerzaam is om mee te doen. 

 • Hoe stuurt u de informatie terug?

  De terugkoppeling van verzamelde data voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek

  De leerlingen verzamelen en verwerken data die gebruikt gaan worden in wetenschappelijk onderzoek. Concreet betekent dit dat de volledig ingevulde resultaten en genomen monsters (dit zijn de gevonden vezels van de kledingstukken op een kledingroller) met de retourenvelop opgestuurd moeten worden naar het Wetenschapsknooppunt van de UvA zodat de onderzoekers deze data kunnen gebruiken. De uitkomsten van de datavisualisatie die u zelf met uw leerlingen zal doen worden verzameld en zullen gebruikt worden ter verrijking van de kwantitatieve data van de onderzoekers, maar zal ook ervoor zorgen dat u zelf met uw leerlingen kunt zien wat u hebt gevonden, in vergelijking met andere scholen en schoolklassen. 

 • Hoe ziet de planning eruit?

  Wanneer?

  Wat?

  Vanaf april tot en met augustus 2023

  Save the date + inschrijving voor nieuwsbrief en daarmee de intentie tot meedoen

  Begin september 2023

  Volledige inschrijving (inclusief verzendadres voor materiaal en andere contactgegevens) en confirmatie meedoen

  Begin oktober 2023

  Ontvangen van les- en onderzoeksmateriaal

  7 november 2023

  Alle Scholen Verzamelen! Pluis het uit! 

  Na ASV2023

  Onderzoekers verwerken de gevonden data en wanneer de analyse is afgerond delen ze de resultaten met u en uw klas

 • Meer informatie over de onderzoekscyclus

  De onderzoekscyclus

  In dit project staat onderzoek doen centraal. De onderzoekscyclus neemt de leerlingen stap voor stap mee door de verschillende stappen van het onderzoek. De verschillende stappen zijn: verwonderen, verkennen, onderzoek opzetten, onderzoek uitvoeren, concluderen en presenteren. Deze stappen worden in de lessen en/of activiteiten aangehouden als leidraad. In de handleiding staat boven elke les een afbeelding waaraan je kan zien welke fasen van de onderzoekscyclus in de betreffende les doorlopen zullen worden.  

  De zes verschillende stappen zullen hieronder kort worden beschreven. 

  Verwonderen

  Bij deze stap kijken leerlingen met een nieuwsgierige blik naar de wereld om hen heen. Waarom zijn dingen zoals ze zijn? Ze gebruiken alle zintuigen en kunnen beschrijven of tekenen wat ze zien en ontdekken.

  Verkennen 

  Bij deze stap gaan leerlingen dieper in op een bepaald onderwerp. Wat weten ze al van het onderwerp? Wat zouden ze willen weten en welke bronnen kunnen ze gebruiken om meer te weten te komen? Vervolgens bedenken ze een onderzoeksvraag. 

  Onderzoek opzetten

  Bij deze stap bepalen leerlingen alles wat er nodig is om het onderzoek te kunnen doen, zoals de kledingstukken die ze aan hebben, andere benodigde materialen en testruimte. Ze stellen vast wat ze gaan meten/onderzoeken en hoe ze dat gaan doen. 

  Onderzoek uitvoeren 

  Bij deze stap gaan leerlingen het onderzoek echt doen. Ze gaan gegevens verzamelen. Vervolgens moeten ze deze noteren, bespreken en analyseren. 

  Concluderen 

  Bij deze stap gaan leerlingen de resultaten overzichtelijk maken en antwoord geven op de onderzoeksvraag. Daarnaast gaan ze kijken wat voor conclusies ze nog meer kunnen trekken aan de hand van de resultaten. 

  Presenteren

  Bij deze stap delen leerlingen hun resultaten en antwoorden met anderen, zodat die ervan kunnen leren en/of (op)nieuw onderzoek kunnen doen. Ze bedenken voor wie ze gaan presenteren en hoe ze de boodschap zo goed mogelijk over kunnen brengen. Er zijn verschillende creatieve presentatievormen, bijvoorbeeld een poster, tekening, liedje of filmpje.

Vragen? 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact met ons op. Voor vragen kunt u ons mailen via info@allescholenverzamelen.nl