Lesmateriaal


De eerste editie van Alle Scholen Verzamelen! bestond uit een onderzoeksles waarin de leerlingen hun resultaten verzamelden, en een extra les waarin ze oefenden met onderzoekend leren. Voor de onderzoeksles zijn materialen ontworpen waarmee leerlingen de gegevens konden verzamelen. Er is door de wetenschapsknooppunten en de onderzoekers een tekenvel ontworpen waarop de leerlingen hun favoriete buitenspeelplek moeten tekenen. Daar hoort een raster bij waarmee de leerlingen hun tekening kunnen analyseren. Met het resultatenformulier kan je het gemiddelde van je klas uitrekenen. Al deze materialen staan onder het kopje ‘onderzoeksles’.

Voor de extra les zijn is een werkblad ontwikkeld. De onderzoekers hebben daarnaast vellen gemaakt met daarop de landelijke resultaten van het onderzoek. Deze zijn te vinden onder het kopje ‘extra les’.

Materialen

Onderzoeksles

 • Dowload hier de lesbrief waarin staat beschreven hoe je het onderzoek uitvoert in de klas.
 • Download hier het werkblad ‘teken je favoriete buitenspeelplek’. Let op: druk het werkblad dubbelzijdig af!
 • Download hier het raster. Je kan het raster op overtrekpapier afdrukken, maar je kan het ook op gewoon papier afdrukken. Je leerlingen kunnen het dan toch gebruiken door hun tekening met het raster er overheen tegen het licht te houden zodat ze hun tekening door het raster heen kunnen zien. Hieronder staat een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe je het raster gebruikt.
 • Je kunt het resultatenformulier hier downloaden. Het wordt ook per mail naar de deelnemende klassen gestuurd. Je kan hieronder het filmpje kijken over hoe het resultatenformulier werkt.
 • Download hier de resultatenposter.

Extra les

 • Download hier de lesbrief waarin beschreven staat hoe je de extra les uitvoert in je klas.
 • Download hier het werkblad ‘oefenen met onderzoekend leren’.
 • Download hier de vellen met daarop de landelijke onderzoeksresultaten.
 • Download hier de PowerPointpresentatie over de achtergrond van het onderzoek.
 • Download hier de PowerPointpresentatie met de conclusies van de onderzoekers.

Filmpjes

 • Filmpje 1: Hoe gebruik je het raster?

 • Filmpje 2: Hoe gebruik je het resultatenformulier?