Editie 2019

Dit jaar organiseerden de wetenschapsknooppunten van de universiteiten van Nederland voor het eerst het project Alle Scholen Verzamelen!. Voor deze eerste editie deden leerlingen onderzoek doen naar hun favoriete plek buitenshuis. Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen wilden zo namelijk te weten komen hoeveel natuur kinderen tegenkomen in hun dagelijks leven. Daarom vroegen ze hulp van zo veel mogelijk bovenbouwklassen uit het hele land.  Op 12 juni, de nationale buitenspeeldag, werden al die bovenbouwleerlingen voor een dag universitair onderzoeker!

Er deden 3200 leerlingen mee uit heel het land! Op het kaartje hieronder kan je zien welke scholen allemaal meededen:

Op de dag zelf wensten de onderzoekers uit Nijmegen hun collega-onderzoekers heel veel succes.

De leerlingen maakten een tekening van hun favoriete buitenspeelplek. Vervolgens gebruikten ze een speciaal raster om te analyseren welke omgevingselementen op hun favoriete plek aanwezig waren. Ze konden kiezen uit natuurlijke natuur, mensgemaakte natuur, mensgemaakte dingen, water, lucht, en een categorie ‘ik weet het niet’. Het raster bestond uit allemaal hokjes, en ieder hokje gaven ze de kleur van de categorie die ze daarin zagen. Zo konden ze uiteindelijk tellen van welke categorie ze de meeste hokjes hadden.

Met een resultatenformulier konden de leerlingen daarna zien wat het gemiddelde van hun klas was. Dit formulier en hun tekenignen stuurden de leerlingen daarna op naar de onderzoekers in Nijmegen. Die rekenden het gemiddelde uit van het hele land. Ze keken ook naar het verschil tussen scholen in een dorp en scholen in de stad, jongere leerlingen en oudere leerlingen, en meisjes en jongens. Deze informatie gebruikt Bernadette van Heel, een van de twee onderzoekers, voor het schrijven van haar proefschrift over de natuurbeleving van kinderen. Zo hebben de leerlingen een stukje uitgevoerd van een echt wetenschappelijk onderzoek!