Leerkrachten

Leerkrachten

Kinderen zijn van nature heel nieuwsgierig. Ze willen weten waarom dingen zijn zoals ze zijn, of hoe apparaten werken. Wetenschap en technologie lenen zich bij uitstek voor onderzoekend en ontwerpend leren. Bovendien laten ze zich goed verbinden met vakken als taal en rekenen.

De wetenschapsknooppunten gaan uit van de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt dus, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

Om deze gedachte te ondersteunen bieden we leerkrachten het spel Expeditie Moendoes aan. Het spel is geschikt voor alle vakken, en helpt leerlingen op een speelse manier kennis te maken met de essentie van wetenschap.  In het spel, dat gespeeld wordt door opdrachtkaartjes, brengen leerlingen een onbekende planeet in kaart. Ze wisselen gegevens uit en publiceren conclusies, en gaan als een echt team van wetenschappers te werk.

U kunt Expeditie Moendoes downloaden door op deze link te klikken.