Onderzoekend en ontwerpend leren

De wetenschapsknooppunten sluiten met hun programma’s aan bij de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren, die geënt is op de praktijk van wetenschapsbeoefening. Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren door vragen te stellen, onderzoek te doen, te ontwerpen en zo tot oplossingen te komen. Deze onderzoekende houding is essentieel voor de ontwikkeling tot kritische, actief participerende burgers. Ook stimuleert deze didactiek de vaardigheden die kinderen nodig hebben in een samenleving waarin de nadruk in toenemende mate op technologie en wetenschap ligt.

Meer informatie is te vinden op de websites van de verschillende wetenschapsknooppunten en de website van SLO.

 

Figuur-onderzoeken-ontwerpen