Ontstaansgeschiedenis en Adviesraad

Ontstaansgeschiedenis

De wetenschapsknooppunten zijn in 2009 bij de universiteiten opgericht met een ORION-subsidie via Platform Bèta Techniek, met als doel wetenschappelijk denken en doen toegankelijk te maken voor het primair onderwijs, en de onderzoekende houding bij leerlingen te stimuleren. Met het aflopen van de ORION-subsidie heeft de KNAW het besluit genomen van 2012-2016 te investeren in de toekomst van de Wetenschapsknooppunten, in samenspraak met het ministerie van OCW en het Platform Bèta Techniek. Sinds 2017 hebben alle knooppunten, voor zover dat nog niet zo was, een structurele plaats gekregen binnen de universiteit.

Adviesraad

Aan elke universiteit is een vertegenwoordiger verbonden die het behoud van en uitwisseling tussen de regionale knooppunten stimuleert. In onderstaand overzicht zijn de namen te vinden:

 • Prof. dr. Carl Figdor (voorzitter) – Nijmegen
 • Prof. dr. Maarten Kleinhans – Utrecht
 • Prof. dr. Peter Barthel – Groningen
 • Peter Claessen – Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/Flevoland
 • Prof. dr. Philip Hans Franses – Rotterdam
 • Dr. Marleen Kamperman – Wageningen
 • Prof. dr. Ger Rijkers – Zeeland
 • Prof. dr. Marc Vermeulen – Tilburg
 • Prof. dr. Marc J. de Vries – Delft
 • Prof. dr. ir. A. (Tom) Veldkamp – Enschede
 • Prof. dr. Wilfried Admiraal – Leiden