Wetenschappers

Wetenschappers

Wetenschap is georganiseerde nieuwsgierigheid, en met name kinderen zijn nieuwsgierig naar wetenschap en technologie. Jonge kinderen zijn van nature onderzoekers en ontwerpers. Ze pikken heel gemakkelijk de essentie van wetenschappelijke onderzoeksmethoden en ontwerpmethoden op en kunnen deze toepassen op en in hun eigen omgeving. Veel wetenschappers en technologen zijn verrast hoe stimulerend en dankbaar het is om op de basisschool hun eigen onderzoeksresultaten en ontwerpen uit te dragen en de werking en waarde van wetenschap te illustreren.

Een activiteit met scholieren op de basisschool vraagt dat je je onderzoek niet simplistisch maar wel zo simpel mogelijk kan uitleggen. Deze vaardigheid komt ook van pas bij universitair onderwijs, presentaties op congressen, het schrijven van voorstellen en artikelen en samenwerking in bedrijven, overheid en de samenleving. De wetenschapsknooppunten kunnen daarbij helpen en vormen de natuurlijke schakel tussen het basisonderwijs en de universiteit.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ontwikkelde een ‘gereedschapskist’ voor wetenschappers die nog beter willen communiceren met kinderen van 8 tot 14. Je kan terecht bij het wetenschapsknooppunt in je eigen regio voor succesvolle voorbeelden, contacten met scholen en grotere programma’s waarbij je kan aansluiten.