Doel van de knooppunten

De wetenschapsknooppunten hebben een gemeenschappelijke focus op de volgende onderwerpen:

De onderzoekende houding en nieuwsgierigheid van leerlingen stimuleren. 

Leerkrachtvaardigheden versterken in het begeleiden van leerlingen bij hun (eigen) onderzoeks- en ontwerpprojecten. 

Maatschappelijke valorisatie bevorderen, o.a. door de vaardigheden van onderzoekers te versterken om voor een breed publiek over hun onderzoek te communiceren. 

Praktische handvatten en inhoudelijke verdieping bieden op het gebied van wetenschap, onderzoeken en ontwerpen. 

Didactische kennis over onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen en verspreiden.

Activiteiten

De activiteiten van de wetenschapsknooppunten zijn in te delen in verschillende categorieën, zoals: