Doel van de knooppunten

De wetenschapsknooppunten hebben een gemeenschappelijke focus op de volgende onderwerpen:

De onderzoekende houding en nieuwsgierigheid van leerlingen stimuleren. 

Leerkrachtvaardigheden versterken in het begeleiden van leerlingen bij hun (eigen) onderzoeks en ontwerpprojecten. 

Maatschappelijke valorisatie bevorderen, o.a. door de vaardigheden van onderzoekers te versterken om voor een breed publiek over hun onderzoek te communiceren. 

Praktische handvatten en inhoudelijke verdieping bieden op het gebied van wetenschap, onderzoeken en ontwerpen. 

Didactische kennis over onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen en verspreiden.

Activiteiten

De activiteiten van de wetenschapsknooppunten zijn in te delen in verschillende categorieën, zoals:

  • Ontwikkeling van lesmaterialen voor onderzoekend en ontwerpend leren Wetenschap & Technologie in het onderweijs,
  • Activiteiten waarin leerlingen kennismaken met wetenschappers,
  • Samenwerkingsprojecten tussen wetenschappers en (aankomende) leraren voor inspirerende lessen in basisonderwijs, 
  • Professionalisering van (aankomende) leraren en schoolteams in onderzoekend en ontwerpend leren,
  • Ondersteuning van wetenschappers bij het vertellen over hun onderzoek aan leerlingen in het basisonderwijs,
  • Expertiseontwikkeling in onderzoekend en ontwerpend leren door samenwerking met onderwijsonderzoekers,
  • Verspreiden van good practices en publicaties in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften.