Home

De doelstelling van de Nederlandse wetenschapsknooppunten is het bevorderen van de onderzoekende houding en nieuwsgierigheid van kinderen en (aankomende) leraren. De wetenschapsknooppunten zetten zich in om wetenschappelijke kennis vanuit alle vakgebieden toegankelijk te maken voor het (basis)onderwijs in hun regio. Zij vormen een samenwerkingsverband tussen universiteiten, scholen en schoolbesturen in het PO en in de onderbouw van het VO, pabo’s, wetenschapsmusea en andere regionale kennisnetwerken.

Een uitgebreide beschrijving hiervan is te vinden in het vijfjarenplan van de wetenschapsknooppunten.

Download die hier!

De missie van de wetenschapsknooppunten is om jonge kinderen wetenschapswijs te maken. Wetenschapswijsheid is het vermogen om vragen te kunnen stellen gedreven door nieuwsgierigheid, antwoorden op deze vragen te kunnen zoeken en deze antwoorden op waarde te kunnen schatten. De wetenschapsknooppunten streven ernaar op alle basisscholen in Nederland te zorgen voor structurele aandacht voor wetenschap in het onderwijs en de ontwikkeling van een onderzoekende houding. Hiertoe hebben de knooppunten bestendige contacten met diverse netwerken van scholen in hun eigen regio ontwikkeld.

Binnen de universiteit zijn de wetenschapsknooppunten het aanspreekpunt voor onderzoekers die vragen hebben over valorisatie van hun onderzoek of wetenschapseducatie in het basis- en/of voortgezet onderwijs.

Direct naar een knooppunt: