UTPre-University

Landelijke Wetenschapsknooppunten

De wetenschapsknooppunten zijn gevestigd in elf Nederlandse universiteiten.

Ze fungeren als regionale netwerken waarin universiteiten, (basis)scholen, schoolbesturen en lerarenopleidingen samenwerken. De wetenschapsknooppunten zetten zich in voor de ontwikkeling van jonge kinderen tot kritische wereldburgers, die gedreven door nieuwsgierigheid goede vragen kunnen stellen, antwoorden kunnen zoeken en deze op waarde kunnen schatten.  

Activiteiten

Hieronder vindt u een greep uit de activiteiten van de verschillende wetenschapsknooppunten. Klik op de foto's of bekijk de specifieke pagina's voor het compelete aanbod!  

Doelen

Wetenschapsknooppunten organiseren projecten voor basisschoolleerlingen en professionalisering voor (aankomende) leraren. Ook helpen ze wetenschappers over hun onderzoek te communiceren voor een breed publiek, en stimuleren ze de maatschappelijke valorisatie van wetenschap in de samenleving.

                       

De wetenschapsknooppunten werken vanuit gezamenlijke uitgangspunten, met regionale verschillen in activiteitenaanbod, doelgroep (wel of geen aanbod voor VO) en samenwerkingspartners. Tweemaal per jaar vindt het landelijk overleg wetenschapsknooppunten plaats. Bij de wetenschapsknooppunten hoort een adviesraad, bestaande uit hoogleraren van de betreffende universiteiten.


Wetenschapsknooppunten

Hieronder vindt u directe links naar de specifieke wetenschapsknooppunten. 

Contact

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie?