AlleScholenVerzamelen

Alle Scholen Verzamelen! 2021 zal een vervolg zijn op AlleScholenVerzamelen-Thuis! editie in 2020.

In deze editie kunnen schoolklassen aan de slag met water en waterkwaliteit. In samenwerking met Drinkable Rivers monitoren kinderen in groep 7 of 8 de waterkwaliteit bij hen in de buurt zowel op chemische als ecologische basis. Samen meten we zo op meer dan 100 plekken hoe het gaat met de gezondheid van rivieren, beekjes en sloten in Nederland.

Een gezonde rivier is het resultaat van een gezonde leefomgeving. Hoe beter het met de rivier gaat, hoe beter het met de natuur en omwonenden rond de rivier gaat. Samen zetten we ons in voor gezonde rivieren!

Helaas is de kwaliteit van veel wateren in Nederland (en ook daarbuiten) ondermaats. Drinkable Rivers wil hier verandering in brengen door samen met lokale bewoners en scholen stromend zoet water te monitoren. Tijdens Alle Scholen Verzamelen krijgen leerlingen door het doen van verschillende proeven, metingen en observaties aan de waterkant inzicht in de gezondheid van hun oppervlaktewater en ervaren ze wat het belang van een goede waterkwaliteit is. Samen met Drinkable Rivers-initiatiefneemster Li An Phoa en wetenschapper Renata van der Weijden (University College Roosevelt) verzamelt en analyseert elke klas waardevolle data over de kwaliteit van zoete wateren in Nederland. 

Wat ga je als klas doen?

Deelnemende scholen ontvangen per aangemelde klas een meetpakket met daarin alle benodigde materialen om het onderzoek uit te voeren. Er zullen twee verschillende soorten meetpakketten worden verstuurd, het ene meetpakket zal zich focussen op het doen van chemische metingen en het tweede meetpakket zal zich focussen op het doen van ecologische metingen. 

Daarnaast ontvang je als docent een inleidende les over de metingen zelf en een selectie van aansluitende, vakoverstijgende lessen over water en waterkwaliteit die je met de klas (vrijblijvend) kunt doen. Op 15 mei ga je met de klas naar een zelfgekozen stromend zoet waterlichaam om de metingen uit te voeren. Vervolgens geef je de metingen online aan ons door. De resultaten worden samengevoegd met data die verzameld is in andere rivieren in Europa en wordt voor de zomervakantie geanalyseerd en teruggekoppeld. Meer in-depth informatie kan hier worden gevonden. 

Hier vind je meer informatie over
Drinkable Rivers

Inschrijven

Stuur een email naar info@allescholenverzamelen.nl  als u nu al uw interesse voor ASV-2021 wil doorgeven.

De twee soorten meetpakketten, chemisch en ecologisch, worden verdeeld wanneer de inschrijvingen sluiten over de deelnemende scholen. Deze verdeling zal gedaan worden op basis van locatie in Nederland, om een zo goed mogelijke spreiding te krijgen. In een bevestigende email krijgt u te horen of uw school een ecologisch of chemisch meetpakket zal ontvangen. Wij zullen u dan ook vragen voor extra informatie betreffende adresgegevens, en zullen u informatie verschaffen over de mogelijkheden voor retourzending van de gebruikte meetapparatuur.

Alvast hartelijk dank voor jullie interesse en betrokkenheid, en we kijken ernaar uit om samen met jullie weer een geslaagd onderzoek te doen!
Hebt u vragen, stuur ons een berichtje via info@allescholenverzamelen.nl 

Meer informatie over lespakketten, de onderzoekers en praktische zaken zullen te zijner tijd verschijnen.