ASV 2022

Wat doet jouw klas op 9 november 2022?

Inschrijven kan nog t/m woensdag! 

Doe mee aan het project Alle Scholen Verzamelen. kinderen in groep 6, 7 en 8 worden voor één dag echte onderzoekers!

Alle Scholen Verzamelen is een bijzonder project, georganiseerd door alle Wetenschapsknooppunten door heel Nederland. Het is een citizen science onderzoek, speciaal gericht op kinderen. Dit betekent dat onderzoekers van de universiteit de hulp inschakelen van kinderen uit het hele land, om samen een onderzoeksvraag op te lossen. Leerlingen in groep 6, 7 en 8 uit heel Nederland gaan gezamenlijk op één dag data verzamelen voor een echt wetenschappelijk onderzoek.  

Dit project is alleen een succes als er zo veel mogelijk kinderen meedoen. Want hoe meer kinderen uit het hele land data verzamelen, hoe makkelijker je een enorme hoeveelheid informatie kunt verzamelen die representatief kan zijn voor Nederland . Met de resultaten die de kinderen verzamelen dragen ze dus een onmisbaar stukje bij aan een wetenschappelijk onderzoek. En al die leerlingen worden dan voor even een echte onderzoeker!

ASV 2022 

Het thema voor Alle Scholen Verzamelen editie 2022 is “Wij vinden!”. Leerlingen vergelijken wat zij belangrijk vinden met wat volwassenen die invloed hebben op hun sociale omgeving belangrijk vinden en hoe ze hier naar handelen. Hebben kinderen hele andere ideeën bij wat er nodig is in hun sociale omgeving om zich goed te voelen? Kunnen zij door hun stem en die van volwassenen te vergelijken dichter tot elkaar komen en elkaar beter begrijpen? Dit gaan we, onder leiding van wetenschappers dr. Yara Toenders en dr. Karlijn Hermans van de Erasmus Universiteit Rotterdam, met zijn allen onderzoeken!

Sociale omgeving = de mensen waarmee en de omgeving waarin je in interactie kan gaan met anderen

DE INHOUD VAN DE LESSEN

Het project bestaat uit twee lessen: een voorbereidende les en een onderzoeksles.

1. In de voorbereidende les leren leerlingen meer over wat een sociale omgeving is. Vervolgens gaan ze aan de hand van werkvormen aan de slag om in kaart te brengen wat zij belangrijk vinden in hun sociale omgeving. Op basis van deze inventarisatie stellen zij een top 5 vast in de vorm van een klassenlijst. Deze les kan ingepland worden op een moment in de weken voorafgaand aan de onderzoeksles. 

Naast deze, voor het onderzoek noodzakelijke, voorbereidende les (les B) zal een informatieve en interactieve les beschikbaar worden gesteld om te geven als leerlingen nog niet zo bekend zijn met het concept ‘sociaal zijn’. Deze les A wordt zeer sterk aangeraden als voorbereiding op les B. 

2. In de onderzoeksles op woensdag 9 november verzamelen, verwerken en presenteren de kinderen data die gebruikt worden voor echt wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeksdag bestaat uit die onderdelen: 

NB: Bij het Alle Scholen Verzamelen project “Wij vinden!” worden geen persoonsgegevens of persoonlijke informatie over leerlingen verzameld. Leerlingen zijn geen onderzoeksobject, maar voeren zelf het onderzoek uit.

WAAROM MEEDOEN? 

U wordt volledig ontzorgd en ontvangt in oktober een kant en klaar lespakket inclusief docenthandleiding, filmpjes en materialen om de lessen te verzorgen.

Over de onderzoeker

Dr. Yara Toenders en Dr. Karlijn Hermans zijn postdoctoraal onderzoekers bij het Erasmus SYNC lab. SYNC staat voor Society, Youth and Neuroscience Connected. Zij doen onderzoek naar hoe kinderen en jongeren opgroeien tot veerkrachtige burgers in de samenleving. Daarbij onderzoeken zij vooral de relatie tussen sociale ontwikkeling en (sociaal) welzijn. In het onderzoek willen Yara, Karlijn en hun team een brug slaan tussen wetenschap en de maatschappij door middel van citizen science methoden.

Op de foto is Karlijn te zien met minister Dennis Wiersma (Onderwijs) tijdens het Nationale Wetenschapsfestival voor kinderen Expeditie Next in Franeker.

u heeft meegewerkt als sleutelfiguur aan het onderzoek van de kinderen en wilt op de hoogte blijven van de resultaten van het landelijke onderzoek? Laat dan hier uw gegevens achter!
Gegevens

Eerdere edities

In 2019 vond de eerste editie van Alle Scholen Verzamelen (ASV) plaats. Meer dan 3000 leerlingen uit het hele land deden onderzoek naar hun favoriete buitenspeelplek. Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen wilden zo namelijk te weten komen hoeveel natuur kinderen tegenkomen in hun dagelijks leven. Daarom vroegen ze hulp van zo veel mogelijk bovenbouwklassen uit het hele land. Op 12 juni, de nationale buitenspeeldag, werden al die bovenbouwleerlingen voor een dag universitair onderzoeker! Bij de editie van 2020/2021 deden kinderen onderzoek naar de waterkwaliteit, samen met stichting Drinkable Rivers. Bekijk hier meer informatie over onze vorige edities. 

sfeerimpressie eerdere edities