Veelgestelde Vragen - FAQ

Over de aanmelding

 • Waarom is het leuk om mee te doen met Alle Scholen Verzamelen?

  Door mee te doen met Alle Scholen Verzamelen leer je samen met je leerlingen wat wetenschap is en help je een wetenschapper met echt onderzoek. Jullie voeren het onderzoek van de wetenschapper in het klein uit, volgens wetenschappelijke methoden. Je leerlingen leren hoe je een verwachting moet formuleren en hoe je die moet testen.

 • Mag mijn groep meedoen met Alle Scholen Verzamelen?

  Elke basisschool in Nederland mag hun groepen 5, 6, 7 en/of 8 aanmelden voor Alle Scholen Verzamelen.

 • Kan ik meerdere klassen aanmelden voor Alle Scholen Verzamelen?

  Ja, per school mag je zo veel groepen 5/6/7/8 aanmelden als je wilt.

 • Is Alle Scholen Verzamelen speciaal voor mijn plusklas bedoeld?

  Nee, Alle Scholen Verzamelen is juist niet alleen bedoeld voor talentklassen! We willen graag dat er zo veel mogelijk klassen meedoen. Alle groepen 5/6/7/8 zijn daarom van harte welkom om mee te doen!

 • Kan ik ook meedoen zonder me aan te melden?

  Nee, je moet je aanmelden om mee te kunnen doen met het onderzoek. Alleen klassen die zijn aangemeld krijgen de materialen opgestuurd. Zonder die materialen kunnen je leerlingen hun metingen niet doen en kunnen ze geen resultaten doorsturen aan de onderzoekers. Meld je daarom vooral aan!

Over het onderzoek 

 • Wat is citizen science?

  De wetenschapsknooppunten van de universiteiten van Nederland organiseren dit jaar voor het eerst een ‘citizen science-project’ voor basisschoolleerlingen. Dit project moet vanaf nu elk jaar plaatsvinden. Citizen science is bijzonder, omdat hierbij iedereen kan meedoen met het uitvoeren van een onderzoek dat is opgezet door onderzoekers aan een universiteit. Vaak verzamelen burgers gegevens voor onderzoekers. Denk bijvoorbeeld aan vogeltellingen, insectentellingen, of het observeren van sterren. Op die manier kunnen de onderzoekers voor hun onderzoek een veel groter gebied bestuderen, of hebben ze beschikking over veel meer data dan ze hadden gehad als ze hun gegevens alleen hadden verzameld. Zo werken wetenschap en de samenleving samen om onderzoek naar een hoger niveau te tillen.

 • Welke spullen hebben we nodig?

  Het onderzoekskit, de lesboekjes voor de leerlingen en de lesinstructie voor de leraar dat wij jullie t.z.t. zullen opsturen.

  Daarnaast moeten de foto's genomen worden met een telefoon, tablet of Ipad, en ingevoerd via een applicatie. De instructies hiervoor delen wij van te voren met jullie.

 • Kan ik het onderzoek ook in een andere week uitvoeren?

  Dat is niet de bedoeling. Het is voor het onderzoek belangrijk dat de metingen van de leerlingen vergelijkbaar zijn. Om ze vergelijkbaar te laten zijn, moeten ze eigenlijk zo veel mogelijk op hetzelfde moment worden genomen. 

 • Wanneer krijgen we onze resultaten te zien?

  De docent krijgt na de onderzoeksdag de resultaten van het onderzoek toegestuurd.  

 • Aan welke kerndoelen draagt deelname aan ASV24 bij?

  Verschillende activiteiten die tijdens de ASV24 dag worden uitgevoerd dragen bij aan kerndoelen ter bevordering van Taalbeschouwing en strategieën daarvoor, met name aan kerndoelen 10 en 12.  

  De introductie video die aan het begin van de dag bekeken kan worden en de uitwerking die de leerlingen zullen maken van het taallandschap, zijn goede voorbeelden van een activiteit die kerndoelen 10 en 12 bevorderen. De leerlingen zullen onder andere reflecteren op doel, inhoud en structuur van geschreven taal die ze zullen vinden in de fysieke omgeving van hun school.  

  Op basis van de inleidende materialen maar ook de analyse-opdracht die de leerlingen krijgen kunnen de begrippen als vakjargon, moedertaal, tweede taal, vreemde taal, standaardtaal, dialect, meertalig, formeel en informeel taalgebruik, en onderliggende concepten door zelf verzamelde voorbeelden van de kinderen heel concreet gemaakt en geoefend worden.   

  Daarnaast wordt het curriculum voor Nederlands momenteel herzien. Voor de kerndoelen is er vanuit SLO het voornemen geformuleerd dat “meertaligheid” en “taalbewustzijn” in een “betekenisvol en samenhangend taalonderwijs” een belangrijkere plek in de nieuwe kerndoelen zullen innemen (zie “Startnotitie kerndoelen Nederlands, Pleumeekers & Prenger, 2022). Dat zijn precies de aspecten van kennis over taal, die leerlingen ook met behulp van ASV24 zullen opdoen.  

   

  Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving 

  Figuur 1 Overgenomen uit Kerndoelen primair onderwijs 2006, 2020 SLO 

Overig

 • Zijn er kosten verbonden aan Alle Scholen Verzamelen?

  Deelname aan Alle Scholen Verzamelen is helemaal gratis! 

 • Hoe kan ik vaker zo makkelijk iets met wetenschap in de klas doen?

  De wetenschapsknooppunten hebben meer van dit soort activiteiten ontwikkeld, voor leerlingen van alle leeftijden! Hier vind je een overzicht van alle wetenschapsknooppunten. Als je op een wetenschapsknooppunt klikt kom je terecht op hun activiteitenoverzicht. Kijk vooral of een van de wetenschapsknooppunten iets organiseert waar je bij aan wilt sluiten. Of neem contact met ons op als je interesse hebt in deelname bij een andere activiteit!