ASV 2019

Op 12 juni 2019 vond de eerste editie van Alle Scholen Verzamelen! plaats. Meer dan 3000 leerlingen uit het hele land deden onderzoek naar hun favoriete buitenspeelplek. 

Ben je benieuwd wat er ontdekt en gemeten is?
Lees de resultaten dan hier

Het onderzoek

Door een tekening te maken van hun favoriete buitenspelplek en die te analyseren, ontdekten ze of ze liever buitenspeelden op een plek met meer natuur. Ze stuurden hun tekeningen naar wetenschappers aan de universiteit, die de tekeningen gebruiken in hun onderzoek naar de natuurbeleving van kinderen.

Voor deze eerste editie deden leerlingen onderzoek doen naar hun favoriete plek buitenshuis. Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen wilden zo namelijk te weten komen hoeveel natuur kinderen tegenkomen in hun dagelijks leven. Daarom vroegen ze hulp van zo veel mogelijk bovenbouwklassen uit het hele land. Op 12 juni, de nationale buitenspeeldag, werden al die bovenbouwleerlingen voor een dag universitair onderzoeker! In totaal deden er 3200 leerlingen mee. 

Op de dag zelf wensten de onderzoekers uit Nijmegen hun collega-onderzoekers heel veel succes.

De opdracht

De leerlingen maakten een tekening van hun favoriete buitenspeelplek. Vervolgens gebruikten ze een speciaal raster om te analyseren welke omgevingselementen op hun favoriete plek aanwezig waren. Ze konden kiezen uit natuurlijke natuur, mensgemaakte natuur, mensgemaakte dingen, water, lucht, en een categorie 'ik weet het niet'. Het raster bestond uit allemaal hokjes, en ieder hokje gaven ze de kleur van de categorie die ze daarin zagen. Zo konden ze uiteindelijk tellen van welke categorie ze de meeste hokjes hadden.

De resultaten

Met een resultatenformulier konden de leerlingen daarna zien wat het gemiddelde van hun klas was. Dit formulier en hun tekenignen stuurden de leerlingen daarna op naar de onderzoekers in Nijmegen. Die rekenden het gemiddelde uit van het hele land. Ze keken ook naar het verschil tussen scholen in een dorp en scholen in de stad, jongere leerlingen en oudere leerlingen, en meisjes en jongens. Deze informatie gebruikt Bernadette van Heel, een van de twee onderzoekers, voor het schrijven van haar proefschrift over de natuurbeleving van kinderen. Zo hebben de leerlingen een stukje uitgevoerd van een echt wetenschappelijk onderzoek!

Leerlingen van het Nutsschool in Voorschoten met hun onderzoeksresultaten