Wetenschapsknooppunt Amsterdam

Wetenschapsknooppunt Amsterdam

Het Wetenschapsknooppunt Amsterdam (WKA), is een samenwerking van de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam. Het WKA is vooral actief in de Regio Noord Holland en Flevoland. We vertalen de wetenschap die wij aan de universiteiten bedrijven richting het basisonderwijs. Dit resulteert in activiteiten op scholen met kennis en materialen die niet altijd beschikbaar zijn aldaar, naast het uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten.

Via het Expertise Centrum Wetenschap en Techniek (EWT) en onderzoeksinstituut LEARN! hebben we contact met schoolbesturen in de regio en met onderwijspartners als de PABO’s, de onderwijsbegeleidingsdiensten, het bedrijfsleven en met NEMO. Met deze laatste organiseren we maandelijks lezingen. Sommige van deze lezingen vertalen we naar een programma dat op scholen kan worden ingezet.

ACTIVITEITEN

Het Wetenschapsknooppunt Amsterdam biedt verschillende activiteiten. Enkele voorbeelden:

Contact