Wetenschapsknooppunt Amsterdam

Het Wetenschapsknooppunt Amsterdam is vooral actief in de Regio Noord Holland en Flevoland. Vanuit de Universiteit van Amsterdam vertalen we de wetenschap die wij bedrijven richting het basisonderwijs. Dit resulteert in activiteiten op scholen met kennis en materialen die niet altijd beschikbaar zijn aldaar, naast het uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten.

Via het Expertise Centrum Wetenschap en Techniek (EWT)  hebben we contact met schoolbesturen in de regio en met onderwijspartners als de PABO’s, de onderwijsbegeleidingsdiensten, het bedrijfsleven en met NEMO. Met deze laatste organiseren we maandelijks lezingen. Sommige van deze lezingen vertalen we naar een programma dat op scholen kan worden ingezet.

ACTIVITEITEN

Het Wetenschapsknooppunt Amsterdam biedt verschillende activiteiten. Enkele voorbeelden:

Contact