Wetenschapsknooppunt Delft

Wetenschapsknooppunt TU Delft, regio Zuid-Holland

In het Wetenschapsknooppunt TU Delft werken medewerkers, onderzoekers en ontwerpers van de TU Delft samen met leerkrachten basisonderwijs aan projecten waarbij het ontwerpproces centraal staat. Doel is om zowel leerlingen (4-12 jaar) als leerkrachten te stimuleren in creatief denken, ontwerpen en onderzoeken. Hierbij maken we gebruik van formatief evalueren om de leerdoelen te verhelderen en om gerichte feedback te geven.

Het Wetenschapsknooppunt TU Delft richt zich op leerkrachten basisonderwijs en Pabo’s. We ontwikkelen workshops, trainingen en lesmateriaal: werkvormen en projecten rondom ontwerpend en onderzoekend leren. Wij doen praktijkgericht onderzoek naar ontwerponderwijs in de klas en passen de opbrengsten direct toe in ons aanbod. We werken in co-creatie met leerkrachten en Pabo-docenten. Ook werken wij samen met schoolbesturen in de regio en met onze VO-collega’s van Onderwijs Netwerk Zuid-Holland.

Activiteiten

Wilt u meer aandacht voor ontwerpen op uw school? Voor natuur en techniek? Of leerlingen de kans geven om 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen? Kijk bij onze – vrijwel altijd gratis – lesmaterialen, inspirerende projecten of professionaliseringsmogelijkheden voor schoolteams. Alles onderbouwd door praktijkgericht onderzoek:

Meer activiteiten en uitleg vindt u op de website van Wetenschapsknooppunt Delft. 

Contact

Eveline Holla