Wetenchapsknooppunt Rotterdam

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam

Het Wetenschapsknooppunt EUR brengt het onderwijs van de toekomst en de wetenschap in de school van nu. Als bruggenbouwer tussen de innovatieve wetenschapen de praktijk in de klas, biedt het Wetenschapsknooppunt prikkelend, stimulerend en onderzoekend onderwijs voor maximale talentontwikkeling.

In oriënterende en verrijkende lesmodules voor leerlingen tussen de 8 en 18 jaar, hun leerkrachten en onze partners, maken we wetenschappelijk denken tastbaar in de klas. Daarvoor wordt op regionaal en nationaal niveau nauw samengewerkt met basisscholen, middelbare scholen, hoger onderwijsinstelling, Pabo’s , gemeenten en het bedrijfsleven.

Activiteiten

De lesmodules van het Wetenschapsknooppunt stimuleren een enthousiaste, nieuwsgierige en onderzoekende houding voor wetenschap en onderzoekend leren. De wetenschappelijke onderzoekscyclus is het uitgangspunt in de lessen, waarin gewerkt wordt aan onderzoekend leren, academische vaardigheden en 21e eeuwse vaardigheden. De belevingswereld van de leerlingen en de maatschappij waarin we leven staan daarbij centraal.

Een paar van onze activiteiten:

Bekijk ons gehele aanbod voor Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs.

Rowan Huijgen