AlleScholenVerzamelen-Thuis! editie 2020

In verband met de #CoronaCrisis is ervoor gekozen een AlleScholenVerzamelen-Thuis! editie te organiseren dit jaar. In deze thuis-editie op vrijdag 15 mei kunnen schoolklassen hun leerlingen vanuit huis helpen om aan de slag te gaan met water en waterkwaliteit. In samenwerking met Drinkable Rivers monitoren leerlingen van groep 7 en 8 thuis, eventueel met hulp van ouders, de waterkwaliteit bij hen in de buurt. Samen meten we zo op zoveel mogelijk plekken hoe het gaat met de ecologische gezondheid van rivieren, beekjes en sloten in Nederland.

Een gezonde rivier is het resultaat van een gezonde leefomgeving. Hoe beter het met de rivier gaat, hoe beter het met de natuur en omwonenden rond de rivier gaat. Samen zetten we ons in voor gezonde rivieren!

Speciale ASV-Thuis editie in verband met de #CoronaCrisis

Wat is het onderzoek waaraan je meedoet?

Helaas is de kwaliteit van veel wateren in Nederland (en ook daarbuiten) ondermaats. Drinkable Rivers wil hier verandering in brengen door samen met lokale bewoners en scholen stromend zoet water te monitoren. Dit jaar krijgen leerlingen tijdens AlleScholenVerzamelen-Thuis! door het doen van verschillende observaties, metingen en tellingen aan de waterkant inzicht in de gezondheid van hun oppervlaktewater en ervaren ze wat het belang van een goede waterkwaliteit is.

De waterkwaliteit heeft erg veel invloed om de planten en dieren die in en om het water leven. Daarom wil Drinkable Rivers nu ook haar metingen uitbreiden naar planten en dieren. In deze AlleScholenVerzamelen-Thuis! editie zullen we daarom ook hoofdzakelijk focussen op de omgeving, en daarbij waterplanten en libellen gaan observeren! Samen met Drinkable Rivers-initiatiefneemster Li An Phoa en wetenschapper Renata van der Weijden (University College Roosevelt) en nog veel meer onderzoekers verzamelt en analyseert elke leerling waardevolle ecologische data over de kwaliteit van zoete wateren in Nederland, en testen we deze nieuwe manier van monitoren voor Drinkable Rivers!. 

Hier vind je meer informatie over Drinkable Rivers

Wat ga je doen?

Deelnemende leraren ontvangen (online):

  • de handleidingen voor het doen van de metingen,
  • links naar voorbereidingsmateriaal en filmpjes die de leerlingen zullen bekijken om Drinkable Rivers concepten te leren kennen en te leren over het doen van metingen, en
  • informatie over hoe de leerlingen de verzamelde data direct via een app of website door kunnen geven.

Op 15 mei gaan je leerlingen met of zonder hun ouders (afhankelijk van wat de ouder wil) naar een zelfgekozen stromend zoet waterlichaam om de metingen uit te voeren. Vervolgens geven zij de metingen online aan ons door. De resultaten worden samengevoegd met data die verzameld is in andere rivieren in Europa en wordt voor de zomervakantie geanalyseerd en teruggekoppeld. Meer in-depth informatie kan hier worden gevonden. 

Inschrijven

De inschrijvingen zijn nu gesloten.

Alvast hartelijk dank voor jullie interesse en betrokkenheid, en we kijken ernaar uit om samen met jullie weer een geslaagd onderzoek te doen!
Hebt u vragen, stuur ons een berichtje via info@allescholenverzamelen.nl 

Meer informatie over lespakketten, de onderzoekers en praktische zaken zullen te zijner tijd hier verschijnen.